LieveGeen drempels - geen wachtlijst

Contact met Baby Extra is laagdrempelig. Iedereen kan zichzelf aanmelden (zie aanmelden), of kan verwezen worden door een verloskundige, verpleegkundige, hulpverlener of therapeut, huisarts of (medisch) specialist, wijjkteams.
Er is geen wachtlijst, na aanmelding wordt binnen twee weken contact opgenomen voor een eerste gesprek (in de vakanties kan dit iets langer duren). Er is wel een verwijsbrief nodig.

Genieten of (weer) genieten van je baby

Als een vader of moeder bij Baby Extra komt is er aandacht voor de vragen en zorgen over het (aanstaand) ouderschap in relatie tot de eigen problemen. De Baby Extra medewerkers zijn deskundig op beide terreinen, dus van zowel de baby en de baby-ontwikkeling als volwassen problemen. Contact met Baby Extra is een kortdurend contact, dat bestaat uit een paar gesprekken op het bureau van Baby Extra (consultatiebureau) of bij de ouders thuis. Er wordt geluisterd, meegedacht en soms advies gegeven, altijd gericht op het (weer kunnen gaan) genieten van de baby en het contact met de baby. Het moedergevoel of het vadergevoel komt niet altijd meteen op gang en het contact met de baby gaat niet altijd vanzelf. Baby Extra helpt hierbij. Vaak is dit kortdurende contact met Baby Extra al voldoende om ouders te helpen in hun contact met hun baby en hun zorgen of vragen hierover. Omdat Baby Extra een samenwerkingsverband is, is het mogelijk ook samen naar eventuele vervolgbegeleiding te kijken.