Baby Extra

Baby Extra is een samenwerkingsverband van een aantal hulpverlenende instellingen in Eindhoven en De Kempen (zie 'info voor verwijzers’).

Aanstaande ouders en ouders met een baby tot 1 jaar oud worden hier ondersteund met een kort preventief aanbod gericht op het contact tussen ouder en kind.

Aanmelden bij Baby Extra

Aanmelden kan rechtstreeks (zie 'aanmelden' ) of via een verwijzer. (Er is altijd een verwijsbrief nodig.) Dit kan bijvoorbeeld de verloskundige zijn, de jeugdverpleegkundige, de huisarts, therapeut, medisch specialist, lokaal (wijk)team of CJG.

Na de aanmelding volgt snel (er is geen wachtlijst!) een welkomstgesprek. Hierin bespreken we de onzekerheden en zorgen die ouders hebben over de (op komst zijnde) baby.

Contact maken met je baby

De nadruk ligt daarbij op wat je als ouder nodig hebt om contact te maken met je baby en zo een prettige band te ontwikkelen. Een prettige band met zijn/haar ouders is belangrijk voor de hele verdere ontwikkeling van je kind. Het contact met je baby is daarom het belangrijkste onderwerp in alle Baby Extra gesprekken. Er is veel aandacht voor de contactsignalen van de baby.

Baby Extra Video

Als ouders met hun baby op het bureau komen voor het eerste Baby Extra gesprek, worden de contactsignalen van de baby gefilmd. Als moeder nog zwanger is, wordt er gefilmd als de baby geboren is. Dit kan in overleg ook direct ná de geboorte in het ziekenhuis plaatsvinden. Van de beelden wordt door de Baby Extra medewerkers een unieke contact DVD gemaakt waarbij de contactmomenten tussen ouder en kind worden getoond en de betekenis hiervan uitgelegd. Deze film wordt samen bekeken in een volgend Baby Extra gesprek. Naast de beelden en de aandacht voor de contactsignalen van de baby is er natuurlijk ook de aandacht voor de ouder zelf in zijn en haar ouderrol. Hoe gaat het en wat heeft hij/zij verder nodig om de vader of moeder te zijn die ze het liefst zouden willen zijn. Er wordt besproken wat Baby Extra hierin kan betekenen.

Baby Extra is een samenwerkingsverband van waaruit verschillende vormen van vervolgbegeleiding mogelijk gemaakt kunnen worden. Ouders ervaren de Baby Extra gesprekken als informatief en steunend.